Dobětický vánek 2018

V sobotu 6.10. se konal jubilejní, 10. ročník soutěže v přesnosti přistání, Dobětický Vánek, který každoročně pořádá Paragliding Klub Krupka.
Celkem se zapsalo 36 pilotů, závod samotný se měřil 34 pilotům, což je historicky největší účast za dobu konání. Letošní podnik byl v pravdě mezinárodní, neboť 15 účastníků byli kolegové z Německa. Z výkonů stojí za povšimnutí nuly Pepy Kluse a Davida Vojtěcha v prvním kole. A protože tito favorité v druhém kole výkon nezopakovali (Pepa křídlo přetáhl a nedoletěl a David si při přiblížení líznul fusakem země 10 metrů od terče), na „bednu“ se tak dostali závodníci s vyrovnaným výkonem v obou kolech. Z vítězství se tak, poprvé v historii, radoval zahraniční účastník Heiko Schlittermann, na druhém místě Zdeněk Enzo Nič, a na třetím Pavel Janeček. V mezinárodní soutěží týmů zvítězil tradičně český tým, tentokrát ve složení Klus, Vojtěch, Nič.
Je třeba vyzdvihnout výkony všech, protože se létalo na běžných křídlech (i s fusaky) a měnící se směr větru a termika na přistání, míchaly pro každého pilota na přiblížení, unikátní koktejl. Ačkoliv nejeden vzduchoplavec skončil za 15 metrovou měřenou hranicí, důležité je, že všichni nakonec ve zdraví zvládli touhu „trefit se ať to stojí, co to stojí“. A o tom to je, protože zítra je taky den, a i když to třeba bude chodit bídně, je lepší jít na kopec než na převaz.
K pohodovému průběhu přispěla i organizační změna, kdy jsme centrum všeho dění nově přesunuli na přistávačku, kde se podávalo i občerstvení a následně proběhl vyhlašovací ceremoniál. A protože počasí opravdu přálo, užili si to nejen účastníci, ale i všichni, kteří přišli fandit.
Děkujeme všem a těšíme se, za rok na viděnou.

 

Pozvánka na DV 2018

Pravidla a organizační pokyny
Co?
Soutěž v přesnosti přistání – jako obvykle 2 pokusy a výsledky se sčítají
Kdy?
Jeden z nadcházejících víkendů (ideálně sobota) počínaje 28.9. při vhodných podmínkách – bude oznámeno přes Whats ap 2-3 dny předem
Dodržte, prosím, vyhlášený čas brífinku a registrace, abychom to organizačně zvládli, bude nás možná přes 20 a chceme to zvládnout za cca 2-3 hodiny, abychom pak mohli případně ještě polétat
Kde?
Jako obvykle
Start: startoviště Dobětice
Přistávačka a cíl: Krásné Březno
Jak a kam?
Po startu se letí k cíli a cestou je třeba udělat alespoň jednu levou 360 st. zatáčku v místě, aby byla vidět z přistání
Jak dlouho?
Na jednotlivý pokus je stanoven časový limit 5 minut, při překročení tohoto limitu, je závodník diskvalifikován
Jak nahoru?
Registrovaní startující mají v případě platného pokusu nárok na 2 vývozy bagáže.
Kdo?
Soutěž jednotlivců:
1)Zúčastnit se může jakýkoliv amatérský pilot(ka) s platnými doklady a náležitostmi a který:
 • Se u zápisu prokáže alespoň jednou platnou známkou PG Krupka pro rok 2017 či na místě uhradí ekvivalent.
 • A který uhradí symbolické startovné 50,-Kč
2)Vyhrát a získat cenu může pilot(ka), který splňuje bod 1 a není to PG profesionál, reprezentant, dealer a je to člen či přítel PG klubu Krupka.
Mezinárodní soutěž družstev:
Započítávají se 3 nejlepší výkony tří různých pilotů z každé země, kteří absolvovali dva platné pokusy v soutěži jednotlivců.
O co?
Kromě diplomů a hodnotných cen zapůjčil PG Krupka 2 úžasné putovní poháry s nimiž se vítěz(ové) může do příštího ročníku fotit, laskat a chlubit na sociálních sítích a které na jeho počest ponesou na věky jeho jméno.
Zároveň se však zavazuje, že jej přinese na příští ročník, aby byly k dispozici pro dalšího vítěze.
Co kdyby?
Každý startuje ze své vůle a nese veškerá rizika a odpovědnost, stejně jako při individuálním polétání.
Co když?
O případných námětech, výjimkách, protestech a odchylkách rozhoduje na místě Rada spolku.
Co potom?
Všichni registrovaní startující jsou zváni na občerstvení (proto to startovné)  – vynikající globusovský páreček a nápoj. Bar a bufet budou fungovat do vyčerpání zásob.
Budeme snažit udělat brífink cca na 11 hod. a odlétat vše během 2 – 3 hodin, abychom případně využili ještě vhodné podmínky k volnému létání. Prosíme o dochvilnost. Přesný čas bude ve Whatsapové pozvánce.
Těšíme se na viděnou 😊

 

Dobbitzer Ziellande-Wettbewerb 2018
Veröffentlicht am 18.9.2018 |
Regeln und organisatorische Anweisungen
Was?
Wettbewerb um Landegenauigkeit – wie üblich werden 2 Versuche und Ergebnisse gewertet.
Wann?
Eines der kommenden Wochenenden (idealerweise Samstag) ab 28.9. unter angemessenen Bedingungen – wird über Whats ap 2-3 Tage im Voraus benachrichtigt
Bitte beachten Sie die angekündigte Zeit der Registrierung und Registrierung, um es zu organisieren, wir können über 20 werden und wir wollen ihn in etwa 2-3 Stunden durchführen, damit wir noch trinken können.
Wo?
Wie immer
Start: Start von Dobětice/Dobbitz
Landung und Ziel: Landewiese oberhalb von Krásné Březno/Schön Priesen
Wie und wo?
Nach dem Start fliegt man zum Ziel und davor muss mindestens ein Linkskreis von 360° so gedreht werden, dass man von der Landung aus gesehen wird.
Wie lange?
Für jeden Versuch im Durchgang hat man 5 min und wenn dieses Limit überschritten wird, ist der Teilnehmer disqualifiziert.
Wie kommt man wieder hoch zum Start?
Registrierte Teilnehmer haben Anspruch auf den Hochtransport von 2 Gepäckstücken pro gültigem Versuch.
Wer darf teilnehmen?
Einzelwettbewerb:
1) Jeder Amateur-Pilot mit gültigen Dokumenten und zugelassener Ausrüstung darf teilnehmen.
Die Registrierung muss durch mindestens eine gültige Marke PG Krupka für 2017 bestätigt werden
oder Sie zahlen das Äquvalent an Ort und Stelle und der eine symbolische Startgebühr von 50 CZK zahlt.
2) Um zu gewinnen und den Preis zu bekommen, darf der Pilot – der Punkt 1 erfüllt – kein PG-Profi, Vertreter, Händler, muss aber ein Mitglied oder Freund von PG Club Krupka sein.
Internationaler Teamwettbewerb:
Es gibt 3 Bestleistungen von 3 verschiedenen Piloten aus jedem Land, die je 2 gültige Versuche im Einzelwettbewerb absolviert haben.
Was [gibt es zu gewinnen]?
Neben Urkunden und wertvollen Preisen verleiht der PG Krupka 2 bemerkenswerte Wanderpokale, mit denen sich der Gewinner im kommenden ganzen Jahr in sozialen Netzwerken fotografieren, lachen und prahlen kann und die ihm zu Ehren seinen Namen für immer tragen werden.
Gleichzeitig verspricht er, sie für’s nächste Jahr aufzuheben, um für einen weiteren Gewinner verfügbar zu sein.
Was wäre wenn [es Probleme gibt]?
Jeder startet nach Belieben und trägt alle Risiken und Verantwortlichkeiten so wie im individuellen Fliegen.
Wie [verfahren], wenn es [Unstimmigkeiten gibt]?
Mögliche Themen, Ausnahmen, Proteste und Abweichungen werden vom Rat festgelegt.
Was dann noch?
Alle registrierten Starter sind zu einem Imbiss eingeladen (deshalb eine Startgebühr) –  ausgezeichnete Globus Würste und Getränke. Die Bar und das Buffet funktionieren bis der Vorrat reicht.
Wir werden ca. um 11 Uhr ein Briefing zu machen und alles in 2-3 Stunden durchzuführen, um die richtigen Bedingungen für das freie Fliegen zu nutzen. Bitte sei pünktlich. Die genaue Uhrzeit wird in der Whatsap-Einladung angegeben.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen😊
Der Beitrag wurde in der Posts-Kolumne veröffentlicht und von Rosťa geschrieben. Sie können einen Link zu Ihren Favouriten speichern oder diesen Beitrag mit Ihren Freunden teilen.

 

„Masakr“ na Krupce

Tak to snad ještě Krupka nezažila! Bylo to jako při nějakých významných závodech. 26.5.2018 se na startu sešla  stovka pilotů a na start se čekala fronta jako za komoušů na banány. Počasí celkem přálo a zalétly se pěkné lety. Přiložené foto to plně vystihuje.

Ukotvení stožáru na Jílovém

Dne 6.4. se uskutečnila akce „Zachraňme Michala Burdu“. On jediný se nebál lézt na starý zrezivělý stožár na hřebeni v Jílovém, kde máme umístěnou sondu i větrný rukáv. Jelikož to už opravdu zavánělo průšvihem, zajistili jsme stožár čtyřmi ocelovými lany. Poděkování za pomoc patří jílovské a děčínské letce.

Krupka připravena na sezónu

Brigáda na Krupce 10.3.2018
Protože jaro už je ve dveřích byl nejvyšší čas odškrtnout si jeden z úkolů ze Zavíraní nebe a připravit startovačku na Krupce na novou sezónu. Naplánovali jsme si vyčistit nálety od cesty až pod start, vyčistit koberec od jehličí a vydrenážovat prostor nad kobercem, aby se nám tam nesplavovalo bláto s kopce. S radostí mohu ohlásit, že se vše podařilo – počasí vyšlo přesně, brigádníků i nářadí byl dostatek, drenáž jsme vymysleli i vyřešili a ještě jsme efektivně zužitkovali starý koberec. Sešlo se nás 23 (+ Míra, který si svou porci odfoukal a odmetal v předtermínu). Podíl české partičky byl třetinový a dvěma třetinami se zúčastnili kolegové z Německa. Po skončení prací se dokonce vyčasilo a prvními dvěma slety byla ověřena připravenost našeho nejvýznamnějšího terénu na novou sezónu.
Děkuji všem účastníkům a přeji vám vespolek, aby ta letošní letecká sezóna byla úspěšná, radostná a hlavně zdravá.
Letu zdar a těšíme se na viděnou na kopci, Martin &.

Přípeř – meteosonda

Přípeř byla dnes osazena novou meteosondou, kterou nám bezplatně poskytla společnost Windguru k testování.
Naši výškoví specialisté Michal Burda a Kamil Bednařík v hodně nepříznivých povětrnostních podmínkách strávili tři hodiny ve větvích 27m vysokého modřínu, kde nejprve zabudovali 6m vysoký stožár a pak umístili sondu, solár a anemometr.
Hoši děkujem!
Přímý link na sondu: https://www.windguru.cz/station/1144

Valná hromada a Zavíraní nebe

V pátek 24.11. 2017 se tradičně sešlo 42 členů a přátel Paragliding klubu Krupka, aby se ohlédli za uplynulou sezónou a stanovili priority na další období. Vzhledem k rostoucímu počtu pilotů a příznivců z Čech i z Německa, zvolili jsme větší sál, kam jsme se konečně pohodlně vešli všichni, včetně několika statečných partnerek, které mezi nás také zavítaly. Nechyběla samozřejmě obsáhlá diskuze, neboť, jak každý ví, paragliding je košaté, nevyčerpatelné a věčně živé téma. Během rušného večera jsme probrali hospodaření našeho klubu, péči o startovací a přistávací plochy, mimořádné situace a vše co nám uplynulá sezóna přinesla, a také co bychom rádi v nové sezóně vykonali. Očekávaným bodem tohoto slavnostního večera bylo vyhodnocení výsledků v soutěžích, a to jak na celostátní úrovni, tak na úrovni klubové, která pro nás ovšem významem, a i díky účasti kolegů z Německa, značně přesahuje celostátní rámec . Došlo i na poděkování členům, kteří jako dobří duchové (pracovití a téměř neviditelní) významným způsobem pomáhají naplňovat hlavní účel našeho klubového snažení, tedy – údržbu letových terénů a posilování klubové sounáležitosti.
Jsem si jist, že k tomu přispěl i tento klubový večer, který nás, alespoň na chvíli, přenesl ze sychravé reality na rušné startovačky a mezi kumuly na modré obloze. Na to si budeme muset ještě chvíli počkat, tak alespoň pár obrázků dokreslujících atmosféru večera.
M.Brůha

Zavírání nebe 2017

Ahojte,
zveme vás na tradiční „Zavírání nebe“,
které se letos uskuteční v pátek 24.11.2017 od 18,00 hod. v Ústí nad Labem
v pensionu Na statku http://www.nastatku-usti.cz/
Pěkné prostředí, kvalitní kuchyně, pivo Bakalář, Plzeň, ochotný personál, a hlavně: dostatečná kapacita jak pro parkování, tak pro samotné posezení, takže rodinní příslušníci a příslušnice jsou vítáni, určitě se vejdeme všichni.
Pro náhlá vzplanutí, nově vzniklá přátelství anebo pokud jen nechcete řídit pod vlivem, tak je tam zatím volných 5 dvoulůžkových pokojů a jeden 3 lůžkový – 400,- kč osoba a noc. Zamluvte si sami napřímo viz. adresa.
Program je tradiční, tedy ohlédnutí za uplynulou sezónou z pohledu:
Hospodaření klubu
Startovacích a přistávacích ploch
Klubových soutěží
Mimořádných událostí
Klubové známky na novou sezónu (300 a 200Kč)
Petr G. nebo Míra V. přivezou zase něco ukázat atd.
Ke koupi bude i pomocník na autostop: Svezete mě? (v české i anglické verzi).
Kdo máte něco zajímavého k vidění, tak to vezměte s sebou – a samozřejmě cokoliv do oblíbené soutěže „Křovák roku“
No, a to nejdůležitější je, že se sejdeme a zavzpomínáme na příhody nedávné či dávné, skutečné i neskutečné.
Těšíme se na viděnou,
Martin &.

 

DV 2017 – výsledky

V sobotu 30.9.2017 se konal již IX. ročník tradiční soutěže v přesnosti přistání – Dobětický Vánek. Kromě tradičního trička pro vítěze a Větrovek pro posledního, tak se soutěžilo nově také o Putovní pohár PG klubu Krupka, který nese jména vítězů z jednotlivých ročníků.
Celkem se registrovalo 21 pilotů – 17 z ČR a 4 z Německa, soutěže se pak zúčastnilo 20 borců. Počasí nám celkem přálo, odlétla se obě soutěžní kola, i když druhé kolo absolvovalo již jen 15 pilotů, neboť vítr začal zesilovat a východnit.
V prvním kole jsme zaznamenali dvě nuly – Olaf a Míra Nový, ale druhé kolo si s oběma favority pohrál vítr a vítězem se stal konzistentní a odhodlaný Petr Garbier. A to vyrovnaným výkonem 55 cm z prvního kola a pouze 120 cm v druhém kole.
Ačkoliv touha některých borců po dosažení nejlepších výsledků, se někdy snažila přelstít aerodynamické zákony, celé klání se obešlo bez nehod a zranění, takže všechny párky a pivo (i Birelly a Cola) našly své adresáty.
Chtěl bych poděkovat všem účastníkům za sportovního ducha a disciplinovanost. Stejný dík patří organizátorům, měřičům, vývozu, startérovi a v neposlední řadě další novince – občerstvení, které na posekané a prosluněné louce, přišlo k chuti všem.
Takže se těšíme za rok na viděnou.
PG Krupka

 

 1. místo Petr Garbier             1,75 m
 2. místo Josef Pour                7,20 m
 3. místo David Vojtěch         10,80 m
 4. Pavel Janeček                  11,70 m
 5. Stanislav Dašek                14,90 m
 6. Kai Walter                         22,50 m
 7. Pavel Křivan                      26,70 m
 8. Míra Nový                          30,00 m
 9. Josef Baco                         34,40 m
 10. Václav Thoř                       34,50 m
 11. Olaf                                    35,00 m
 12. Jaroslav Huňa                    36,20 m
 13.  Martin Polic                       46,90 m
 14. Franta Thoř                        83,00 m
 15. Míra Emmer                     166,00 m
  Ostatní absolvovali pouze první kolo.

Krátké video zde

Dobětický vánek 2017 v sobotu 30.9.

Pravidla a organizační pokyny
Co?
Soutěž v přesnosti přistání – jako obvykle 2 pokusy a výsledky se sčítají
Kdy?
Sobota 30.9.2017    Prezentace v 10:30 na louce pod startem
Dodržte, prosím, vyhlášený čas brífinku a registrace, abychom to organizačně zvládli, bude nás možná přes 20 a chceme to zvládnout za cca 2-3 hodiny, abychom pak mohli případně ještě polétat
Kde?
Jako obvykle
Start: startoviště Dobětice
Přistávačka a cíl: Krásné Březno
Jak a kam?
Po startu se letí k cíli a cestou je třeba udělat alespoň jednu levou 360 st. zatáčku v místě, aby byla vidět z přistání
Jak dlouho?
Na jednotlivý pokus je stanoven časový limit 5 minut, při překročení tohoto limitu, je závodník diskvalifikován
Jak nahoru?
Registrovaní startující mají v případě platného pokusu nárok na 2 vývozy bagáže.
Kdo?
Soutěž jednotlivců:
1)Zúčastnit se může jakýkoliv amatérský pilot(ka) s platnými doklady a náležitostmi a který:
 • Se u zápisu prokáže alespoň jednou platnou známkou PG Krupka pro rok 2017 či na místě uhradí ekvivalent.
 • A který uhradí symbolické startovné 50,-Kč
2)Vyhrát a získat cenu může pilot(ka), který splňuje bod 1 a není to PG profesionál, reprezentant, dealer a je to člen či přítel PG klubu Krupka

 

Mezinárodní soutěž družstev:
Započítávají se 3 nejlepší výkony tří různých pilotů z každé země, kteří absolvovali dva platné pokusy v soutěži jednotlivců.
O co?
Kromě diplomů a hodnotných cen zapůjčil PG Krupka 2 úžasné putovní poháry s nimiž se vítěz(ové) může do příštího ročníku fotit, laskat a chlubit na sociálních sítích a které na jeho počest ponesou na věky jeho jméno.
Zároveň se však zavazuje, že jej přinese na příští ročník, aby byly k dispozici pro dalšího vítěze.
Co kdyby?
Každý startuje ze své vůle a nese veškerá rizika a odpovědnost, stejně jako při individuálním polétání.
Co když?
O případných námětech, výjimkách, protestech a odchylkách rozhoduje na místě Rada spolku.
Co potom?
Všichni registrovaní startující jsou zváni na občerstvení (proto to startovné) – vynikající globusovský páreček a nápoj. Bar a bufet budou fungovat do vyčerpání zásob.
Budeme snažit udělat brífink cca na 11 hod. a odlétat vše během 2 – 3 hodin, abychom případně využili ještě vhodné podmínky k volnému létání. Prosíme o dochvilnost. Přesný čas bude ve Whatsapové pozvánce.
Těšíme se na viděnou 😊