Krupka – přistávačka má nového nájemce!

Čištění přistávačky v Krupce od kamenů a betonu 4.6.2017
Jak jsem psal na Whatsapp, přistávačka v Krupce má nového nájemce, který chce plochu využívat k sekání trávy, což je činnost, která se s přistáváním snese, jen bychom ji měli co nejmíň zdupat, tzn. po přistání ihned opustit. Sběr kamenů a vykopání zbytků betonů, mělo tedy dva cíle – jednak zvýšit bezpečnost přistávajících a za druhé prodloužit životnost žacího mechanismu a tím vyslat signál nájemci, že umíme být užiteční.
Dopady změny nájemce a proběhlé brigády:
Přistávačka je nyní cca jeden hektar namísto předešlých 2000 čtv. metrů a tím, že jsme vykopali a odnesli všechny kameny a betony, tak se dá bezpečně přistát téměř všude, i když tam bude většinu sezóny vyšší  tráva. Po okrajích plochy je 5 hromad posbíraných kamenů a betonu, které snad nájemce odveze.  Sekat se bude „jednou za čas“, takže po přistání se ihned přesuneme na dolní kraj dětského hřiště a tam budeme balit, abychom nesešlapali rostoucí trávu. Pozor! Zákaz přistávání na dětském hřišti trvá!
Ušetřené prostředky, které jsme dávali za sekání přistávačky můžeme užít na jiné užitečné věci. Co se týká samotné brigády – počasí vyšlo výborně (kromě potu ani kapka), účast 8 českých a cca 15 německých brigádníků, začali jsme v 9 a skončili v 11 hodin.

Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu. Martin

Čerťák po jarním zástřihu

Společným mezinárodním úsilím jsme zkultivovali startovačku na Čerťáku.
Brůháček s Enzem zušlechtili odletovou hranu. Olaf posekal startovací plochu a vytvořil přístupové chodníčky. Na strom Olaf přidělal zpět ulomený rukáv. Všem děkujeme.
…. a co na to správci startovačky (Mifi+Míra)? Nic? Asi ještě spí zimním spánkem….

 

Meteosonda na Čerťáku

Po létech odhadování, zkreslených odečtů z Kočkova a vycházek na slepo se nám podařilo 25.4.2017 umístit meteosondu na Čerťák. Původní záměr, umístění sondy na Ostrý jsme dotáhli administrativně i prakticky až do finální montáže na stožár. Tam se, bohužel, ukázalo, že vlivem dalších antén a zařízení je zarušen datový signál ze sondy na web. Zrealizovali jsme tedy ústupný plán, a to umístění na Čerťák, respektive na Váňovský vrch. Konečně tak získáváme aktuální a nezkreslenou informaci, kterou lze použít pro všechny ústecké terény – tedy Brnou, Čerťák, Zálezly, Trabici, Dobětice, Homoli. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na akci podíleli – především Rosťovi za technickou přípravu akce, obstarání a zprovoznění sondy a Michalovi Burdovi za práci ve výškách jak na stožáru, tak následně na Čerťáku ve vrcholku stromu. A dík patří samozřejmě všem, kteří přispěli (a věřím, že ještě přispějí) zakoupením klubových ročních samolepek. Výtěžek z prodeje těchto samolepek (za 200,- Kč) slouží především k úhradě nákladů na údržbu letových terénů nebo například na pořízení této sondy. Letu zdar,  Martin Brůha

Link na sondu:  www.windguru.cz/station/918

Umění odejít z kopce

V pondělí 27.3. byla na Krupce hojná účast. Bohužel tam zavítal i  Franta Barcal, jehož leteckou kariéru provází řada mimořádných událostí, a stejně tomu bylo i tentokrát. Franta opět nebyl opakovaně schopen (ani s pomocí) dostat jeho staré a vetché křídlo nad hlavu a odstartovat. Když všichni odstartovali, provedl další marný pokus, zranil se a přivolal si vrtulník, který nám odfoukl a poničil startovací plochu.

Situace na vstupu: pilot se zchátralým padákem bez technické, který má opakované problémy s technickým vybavením, se svými starty i přistáními

Situace na výstupu: další zápis do statistiky – zbytečná mimořádná situace, zraněný pilot, letecká záchranná služba, porušení předpisů, nežádoucí publicita a poškozená startovačka!

Závěr: spadnout a potřebovat vrtulník může každý z nás, ale měli bychom dodržovat pravidla hry, protože i když jsme zdánlivě každý sám za sebe, tak naším počínáním chráníme či ohrožujeme i ostatní.

Krupka připravena!

Také správci startoviště Krupka využili počasí a pustili se s vervou do jarního úklidu. Vše je zameteno, shrabáno, posekáno, takže sezóna může začít.
Děkujeme a letu zdar, Martin &.

Dobětická startovačka připravena.

Milí spolulítači, s potěšením oznamuji, že dnešní brigáda splnila vše co bylo naplánováno a dobětická startovačka a celá stráň je vyčištěná, zbavena náletů, šípků a je nově oflérovaná – tedy připravená na sezónu.
Děkuji všem účastníkům za pot, krev a benzín co prolili během boje z šípky a přeji všem mnoho krásných letů z tohoto kopce.
Martin &.

Meteosonda Jílové u Děčína

Nejprve krátký příběh.
Mnohokrát jsme zažili situaci, kdy jsme si nebyli jisti, zda jít na starou SZ startovačku a nebo zkusit štěstí na nové SSV startovačce. Protože na novou je to pouze 10 minut chůze do kopce (oproti 35 minutovému výšlapu na starou), vyrazili jsme obvykle na novou. Tam jsme zjistili, že asi bude lepší stará. Šli jsme holt dál na starou. Po příchodu na starou jsme zjistili, že to jde moc zprava a tak zpět cesta na novou…atd. Mnohokrát jsme si povzdechli, kdyby byla sonda na stožáru na hřebeni, bylo by vše hned jasné. Jenže kde vzít 220V uprostřed lesa? Naštěstí společnost Windguru vyvinula solární meteosondu, kterou lze přes GSM SIM kartu připojit do jejich softu pro předpověď počasí.  Pak už vše bylo jednoduché. Zakoupil jsem sondu a s Michalem jsme ji nainstalovali na stožár.
Přejme si, ať nám dobře slouží a dlouho vydrží.
Jak ji používat?
Spustil lze buď přímým linkem:   https://www.windguru.cz/station/851
Nebo v aplikaci windguru, dát vyhledat Jílové a kliknout na šipku směru větru viz. obrázek
Doporučení:
Asi budeme využívat nejčastěji období 1 (poslední) hodina, ale při spuštění se vždy zobrazuje graf 1 den. Je tedy potřeba se na 1 hodinu v záložce Období přepnout.

 

Na starou sondu, která je na přistávačce, jsou tyto dva přístupy:
http://188.175.202.3:13550/
http://www.vetromerka.cz/PrivatZone/WindRose.aspx

(vpravo nahoře vybrat Jílové)

 

 

 

 

 

 

 

Brigáda na Dobkách 4.3.2017

Milí spolulítači,
jak jsme se domlouvali na Valné hromadě, je třeba významně pročistit celou stráň pod startovačkou až k silnici na Dobkách. Sníh ustoupil a je tedy nejvyšší čas.
Všichni kdož chtějí přiložit ruku a nástroje k dílu se tam sejdou tuto sobotu 4.3.2017 v deset hodin a předpokládám, že do 12 jsme hotovi.
Vezměte křovinořezy, pily, hrábě, velké nůžky a cokoliv, čím se dají zlikvidovat šípky a nálety.
Těším se na viděnou a děkuji za účast.
Martin

Valná hromada – info

Dne 14.1.2017 se uskutečnila  Valná hromada našeho spolku.  Přes celkem nezvyklý termín „Zavírání nebe“ se dostavilo 35 místních i přeshraničních lítačů. V příjemné atmosféře jsme zhodnotili minulý rok, prodiskutovali problémy kolem startovaček  a ocenili naše „nejlepší“. Více informací naleznete v zápisu z VH v sekci „O klubu“.