Provozní řád startoviště NPR Zlatník

Provoz:                                      od 1.6. do 31.1.
Start – přistání:                           457m n.m.
Použitelné směry:                      jihozápad
Souřadnice GPS:                       start       N 50° 30′ 52“, E 13° 42′ 55“
.

Všeobecné podmínky

  1. Létat s padákovými kluzáky a rogaly na tomto terénu lze pouze v souladu s předpisy LAA ČR, tzn. držitelé platné pilotní licence a všech dalších předepsaných dokladů (platný technický průkaz SLZ, pojištění za škody způsobené provozem SLZ atd.). Zároveň se jedná o lokalitu Národní přírodní rezervace (NPR) a vzlet z této startovací plochy povolen pouze na základě výjimky od Agentury ochrany krajiny a přírody ČR. Tato výjimka se vztahuje na piloty, kteří se seznámí a dodržují pravidla pro tento terén a v případě kontroly se prokáží platným nepřenosným kuponem PG klubu Krupka s vyplněným jménem nebo aktuálním očíslovaným ročním klubovým kuponem (s uvedeným startovištěm Zlatník) umístěným na přilbě.
  2. V celé lokalitě NPR Zlatník je třeba dodržovat pravidla přírodní rezervace a platí omezení provádět lety od začátku února do konce května. Mimo jiné je zakázáno odhazování odpadků, kácení stromů, či jakékoli úpravy plochy startu vyjma odstraňování větviček, nečistot atd. Plochu není povoleno využívat k provozování paraglidingových škol a organizování soutěží bez předchozího souhlasu.Na ploše je zakázáno kouřit.Každý uživatel startoviště na něj vstupuje a jedná výhradně na své riziko. PG klub Krupka nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, majetku či nemajetkovou újmu v souvislosti s pobytem na terénu Zlatník.
  3. Každý uživatel startoviště na něj vstupuje a jedná výhradně na své riziko. PG klub Krupka nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, majetku či nemajetkovou újmu v souvislosti s pobytem na terénu Zlatník.
  4. Vytištěním a doplnění jména na kupon (viz. níže) vyjadřuje pilot znalost a závazek respektovat výše uvedená pravidla a proto je povinen jej mít u sebe a případně se jím i prokázat.

Kupon ke stažení a vytištění (při tisku nastav Skutečnou velikost nebo 100%): Zlatnik

Letový provoz – letiště Most

Před startem volat na číslo 606 659 775 –  letiště  v Mostě a dohodnout provoz

Omezení

Vzlety jsou povoleny pouze v době od 1.6. do 31.1.

Parkování

Parkování je možné pouze v souladu s předpisy o provozu na pozemních komunikacích (např. na zpevněné ploše u hřbitova). Výjezdy na start, do zákazů vjezdů a do lesních porostů v oblasti Zlatníku motorovými vozidly jsou zakázány. Žádáme piloty a jejich doprovod, aby ani na parkovištích nezanechávali žádné odpadky.

Přístup

Výstup na startoviště a veškerý pohyb osob je možný pouze po červené turistické značce (kolem statku, vodárny a lesní pěšině). Přístup po asfaltové cestě přes sedlo a kolem krmného zařízení je zakázán.

Start

Piloti si připravují SLZ především mimo startovací plochu tak, aby neomezovali ostatní piloty při startu. Na plochu vstupují až piloti plně připraveni ke vzletu a startují bez zbytečných průtahů.

Přistání

Doporučená přistávací plocha se nachází na louce mezi hřbitovem a bývalým statkem.

Děkujeme a přejeme krásné letové zážitky.

Kontaktní osoby:
Martin Brůha       +420 724 085 605 (CZ,EN)
Miroslav Nový      +420 605 407 055 (CZ)
Heiko Schlittermann    + 491 727 909 055 (D,EN)

Miroslav Volný – inspektor letového provozu +420 777 128 949 (CZ,EN)

www.pgkrupka.com
Integrovaný záchranný systém: 112