Provozní řád startoviště KRUPKA

Provozovatel:                            Paraglidingklub Krupka LAA ČR z.s. (PG Krupka)
Provoz:                                      celoročně
Start – přistání:                           635m n.m.,  245m n.m.
Použitelné směry:                      jih – jihovýchod
Souřadnice GPS:                       start       N 50° 41′ 47“, E 13° 52′ 36“
Souřadnice GPS:                       přistání  N 50° 40′ 56“, E 13° 52′ 50“

 

 Všeobecné podmínky
  1. Vzlet z této privátní startovací plochy je povolen pouze držitelům platné celoroční permanentky nebo platné jednodenní vstupenky.
  2. Poplatky za užívání startoviště:

Denní startovné:  50 Kč  (2 €)                Roční startovné: 300 Kč (12 €)     

GR kod PG Krupka CZK

 

QR platba

denního startovného ve výši 50.- CZK

na účet 2100201239/2010

Pokud není na místě nikdo, komu byste mohli zaplatit, uhraďte, prosím, denní startovné na transparentní účet PG Krupka:  2100201239 / 2010 (CZK)    Zpráva pro příjemce:   Vaše jméno a datum startu.

Permanentku nebo denní vstupenku zakoupíte od členů PG Krupka. Kontrolovat platnost permanentek nebo vstupenek jsou oprávněni členové PG Krupka. Permanentka je nepřenosná, doporučujeme nalepit na helmu.

Vybrané poplatky jsou použity k zajištění provozu startovišť a přistávacích ploch spravovaných členy PG Krupka.

  1. Plochu není povoleno využívat k provozování paraglidingových škol a organizování soutěží bez předchozího souhlasu provozovatele..
  2. Létat s padákovými kluzáky a rogaly na těchto provozních plochách mohou pouze držitelé platné pilotní licence a dalších potřebných dokladů (platný technický průkaz SLZ, pojištění za škody způsobené provozem SLZ) a na certifikovaných SLZ.
  3. Piloti jsou povinni dodržovat pravidla létání LAA platná v České republice
  4. V prostoru startu a přistání jsou piloti povinni udržovat pořádek – odpadky si odvážejte s sebou.
  5. Je zakázáno kácení stromů, či jakékoli úpravy plochy startu vyjma zametání či odstraňování větviček, nečistot atd.
  6. Na ploše je zakázáno kouřit.
  7. Každý uživatel startoviště na něj vstupuje a jedná výhradně na své riziko. Spolek PG Krupka nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, majetku či nemajetkovou újmu v souvislosti s pobytem na terénu Krupka.

 

Parkování

Parkování je možné pouze v souladu s předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Výjezdy na start, do zákazů vjezdů a do lesních porostů v oblasti Komáří Vížka motorovými vozidly jsou zakázány. Žádáme piloty a jejich doprovod, aby ani na parkovištích nezanechávali žádné odpadky.

Start

Piloti si připravují SLZ především mimo startovací plochu tak, aby neomezovali ostatní piloty při startu. Na plochu vstupují až piloti plně připraveni ke vzletu a startují bez zbytečných průtahů.

Přistání

Doporučená přistávací plocha se nachází na louce z pohledu startu za sídlištěm vpravo vedle dětského hřiště. Přistávat na dětském hřišti je zakázáno. Pokud pilot vyklesá 150 m pod start, doporučujeme odpoutání od svahu a zahájení přiblížení na přistání. Po přistání musí piloti okamžitě opustit přistávací plochu.

Děkujeme a přejeme krásné letové zážitky.

Kontaktní osoby:
Martin Brůha       +420 724 085 605 (CZ,EN)
Miroslav Nový      +420 605 407 055 (CZ)
Heiko Schlittermann    + 491 727 909 055 (D,EN)
www.pgkrupka.com
Integrovaný záchranný systém: 112